Titans 3D 2020 V3.1

 • Titans 3D 2020 V3.1
 • 大小:

  116.9M
 • 時間:

  2023-06-01 06:51
 • 語言:

  中文
 • 版本:

  vv6.1.1
 • 等級:

  5级
 • 平臺:

  android

Titans 3D 2020 V3.1介紹

●對抗巨人!
●建設你的城市!
●100級:解鎖多人和困難模式!

●多人:
•成為最好的泰坦殺手
•解鎖新的競技場並獲得獎勵!
•你能到達傳奇競技場嗎?

●其他特點:
•捕捉泰坦並在泰坦實驗室研究他們
•在鑽石礦離線時賺取鑽石!
•為您的公民建造房屋,離線時也會重現!

Titans 3D

Titans 3D 2020 V3.1